Forskning

Forskningens funktion er at skabe ny viden og dermed udfordre den eksisterende viden i samfundet. Kulturens forskning skaber ny viden om kulturelle forhold og om deres betydning for samfundet både før og nu. 

Kulturministeriets forskningsindsats tager udgangspunkt i de mange institutioner under Kulturministeriet, der har forskningen som en vigtig del af deres opgave. Det drejer sig om museer, biblioteker, arkiver og lignende samt musikkonservatorierne.

Forskningsaktiviteterne under Kulturministeriet spænder fra bevarelsen af den kulturelle arv, i form af genstande, skrifter og anden overleveret viden, over forskning i de nye betingelser for musikken som den teknologiske udvikling skaber til forskning på idrætsområdet om fx brugen af doping, dansk hooligan-kultur, sportsskader hos eliteidrætsudøvere med mere.

Ved at orientere dig i menuen til venstre kan du få mere information om Kulturministeriets indsats ift. forskning, herunder om Kulturministeriets Forskningsudvalg.

 

Læs mere om støtte til forskning på kulturområdet, herunder også idræt

Fornavn Efternavn Titel E-mail / tlf. nr.
Anna Ravn Østergaard Student
41 39 41 43
Annette Kornerup Fuldmægtig
41 39 38 25
Katrine Tarp Kontorchef
41 39 38 00
Steen Kyed Afdelingschef
41 39 38 65