UDLODNINGSMIDLERNE

Tips-og lottomidlerne tog i 2010 navneforandring. Danske Spils overskud kaldes i dag udlodningsmidler og fordeles årligt til en lang række formål, herunder idræt og kultur. Fordelingen foregår efter en fast fordelingsnøgle i udlodningsloven.

Overskud fra lotterispillene hos Danske Spil A/S og fra Det Danske Klasselotteri A/S’ fordeles efter en fast fordelingsnøgle i udlodningsloven, som senest er blevet ændret den 31. januar 2015. Af loven fremgår det, at Kulturministeriet modtager
81,24 % af udlodningsmidlerne.

Find loven her

I henhold til loven går størstedelen af Kulturministeriets del af udlodningsmidlerne til idrætsformål.
Midlerne går til de tre store idrætsorganisationer i Danmark, de selvejende idrætsinstitutioner under Kulturminisiteriet og andre idrætspolitiske formål. Organisationerne og institutionerne på idrætsområdet er Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræts Forbund, Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Anti Doping Danmark, Sport Event Denmark og Idrættens Analyseinstitut. 

Læs om Udlodningsmidler til andre formål

Få overblik over samtlige udlodningspuljer på Udlodningsmidler.dk

Det betyder, at Kulturministeriet ikke giver direkte tilskud til lokale idrætsforeninger. 

Udover de ovenstående institutioner går Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til andre idrætspolitiske formål og forskellige kulturelle formål. Midlerne til disse formål udmøntes hvert forår i et aktstykke, der forelægges Folketingets Finansudvalg. 

I 2015 blev midlerne til idrætspolitiske formål givet til bl.a. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, Dansk Skoleidræt, International Sport and Culture Association (ISCA), Dansk Handicap Idrætsforbund og World Anti-Doping Agency (WADA).

Find de aktuelle aktstykker her