Den Europæiske Kulturhovedstad 2017

Danmark har værtskabet for Den Europæiske Kulturhovedstad i 2017, og der skal derfor udpeges én dansk by som Kulturhovedstad.

Logo: European Capital of Culture

Formålet med hvert år at udpege en europæisk kulturhovedstad er blandt andet at fremhæve den europæiske kulturrigdom og mangfoldighed.

Alle byer i Danmark har kunnet stille op og konkurrere om titlen som Den Europæiske Kulturhovedstad 2017.

Danmark og Cypern deler værtskabet i 2017.

Læs mere om European Capitals of Culture projektet og indkaldelse af ansøgninger her på hjemmesiden og på Europa Kommissionens hjemmeside: ec.europa.eu/culture

Rapport anbefaler Aarhus

Den uafhængige jury afleverer rapport til Kulturministeriet med begrundelse for sin anbefaling af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. På baggrund af rapporten indstiller Kulturministeriet en by som Europæisk Kulturhovedstad til de europæiske institutioner inden udgangen af 2012. EU's Ministerråd udpeger officielt den danske kulturhovedstad i foråret 2013. Rapporten offentliggøres på EU Kommissionens og her på Kulturministeriets hjemmeside. 

Læs rapporten på engelsk (pdf)

Læs mere om Aarhus som Kulturby 2017

Læs mere om Sønderborg som Kulturby 2017

2. jurymøde

Kulturministeriet afholdt den 24. august 2013 det andet møde, hvor jurymedlemmerne blev enige om, hvilken by, de ville anbefale som kulturhovedstad.

Den uafhængige jury afholdt møde i København i Kulturstyrelsen den 24. august 2013 og offentliggjorde på pressemøde om eftermiddagen, hvilken by de anbefalede som dansk europæisk kulturhovedstad i 2017. Juryen udarbejder en rapport til Kulturministeriet med begrundelse for sin henstilling. Rapporten offentliggøres på Kommissionens og Kulturministeriets hjemmeside. På baggrund af rapporten indstiller Kulturministeriet en by som Europæisk Kulturhovedstad til de europæiske institutioner og Ministerrådet udpeger officielt den danske kulturhovedstad i foråret 2013.

Forud for mødet den 24. august 2013 aflagde repræsentanter fra juryen de foreløbigt udvalgte byer et besøg i dagene den 22. og 23. august.

Se her opdateret liste over jurymedlemmer

Rapport anbefaler Aarhus og Sønderborg

Den nedsatte jury, der skal anbefale, hvilken dansk by, der skal være Europæisk Kulturhovedstad i Danmark i 2017, har nu udarbejdet en rapport efter det første jurymøde. I rapporten anbefaler juryen, at både Aarhus og Sønderborg godkendes som finalister i konkurrencen om værtskabet og juryen kommer med en række anbefalinger til de to byer.

Kulturministeriet har efterfølgende godkendt juryens indstilling om, at begge de to byer går videre til den endelige ansøgningsrunde.

Læs mere i rapporten (pdf)

1. jurymøde

Kulturministeriet afholdt den 25. november 2011 det første møde, hvor juryen blev enig om, hvilke byer, der kunne gå videre til næste etape. 

Udvælgelsen af Europæisk Kulturhovedstad forløber i 2 etaper. Den 25. november 2011 holder Kulturministeriet det første jurymøde, hvor den nedsatte jury bliver enig om, hvilken by eller byer, der går videre til 2 etape til den endelige bedømmelse. På et jurymøde i august måned 2012 foretager juryen således den endelige vurdering af, hvilken by der skal anbefales som Kulturhovedstad 2017.

Rules of procedure

Her offentliggøres ”Rules of procedure”, der indeholder de regler, der skal gælde for valget af den danske EU Kulturhovedstad 2017.

Hent "Rules of procedure" (pdf)

Infomøde 

Der blev afholdt infomøde om Den Europæiske Kulturhovedstad i Kulturministeriet den 25. februar 2011. 

Læs mere om informationsmødet og hent program

Læs oplæg på mødet fra EU Kommissionen v/Jacqueline Pacaud

Tidsplan

Hent tidsplan for udvælgelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 i Danmark