Ansøgning

De byer, der ønsker at blive Den Europæiske Kulturhovedstad 2017, skal indsende en ansøgning, der følger ”Proposed Application for the Title of European Capital of Culture (to be completed by cities applying for the title in 2012 and after)”. 

Hent "Proposed Application" på engelsk (pdf)

Til ansøgningen kan vedlægges supplerende information til besvarelse af de stillede spørgsmål i ”Proposed Application”. Den supplerende information kan omfatte tekst, billeder, lyd, video eller andre kommunikationsmidler, som den ansøgende by finder passende. Ansøgningen og den supplerende information kan udformes på dansk, men skal også være tilgængelig på engelsk, så alle jurymedlemmer kan gennemgå den.

I ansøgningen skal der gives en redegørelse for det program, som den ansøgende by planlægger at gennemføre i 2017. Den ansøgende by besvarer de spørgsmål, der stilles i ”Application Proposal”. Nogle af spørgsmålene er frivillige i den foreløbige ansøgningsrunde. De bliver i givet fald obligatoriske at besvare, når og hvis den ansøgende by går videre til den afsluttende ansøgningsrunde.

Programmet skal have en europæisk dimension og gælde hele 2017. Kun i særlige tilfælde, hvor der foreligger en rimelig begrundelse, vil kandidatbyerne kunne gå efter en kortere periode. Kulturprogrammet skal bygge på kulturelt samarbejde og have en høj kunstnerisk og kulturel kvalitet. Det skal stemme overens med de kriterier, som angives i artikel 4 i afgørelse 1622/2006/EC. Kriterierne er opdelt i to kategorier: den europæiske dimension og byen og borgerne.

Ansøgning og supplerende materiale skal sendes i 20 eksemplarer på dansk og engelsk til Kulturministeriet senest den 30. september 2011.

På EU-Kommissionens hjemmeside findes dokumentet Guide to Candidate Cities, som kan downloades i en dansk version: Vejledning for byer, der ønsker at blive Europæisk Kulturhovedstad.  I vejledningen findes forklaringer og eksempler på, hvordan kriterierne kan opfyldes. Et stærkt engagement fra byen og regionens socioøkonomiske interessenter er afgørende for begivenhedens succes.

Hent "Guide to Candidate Cities" på engelsk

Læs mere på Europa Kommissionens hjemmeside: ec.europa.eu/culture

* Bemærk at den danske udgave af "Proposed Application" ikke er opdateret på EU-kommissionens hjemmeside endnu.