Baggrund

Formålet med begivenheden Den Europæiske Kulturhovedstad er at fremhæve de europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed samt deres fælles træk og medvirke til at give de europæiske borgere større forståelse for hinanden. EU’s Ministerråd er den eneste institution, som har ret til at udpege Den Europæiske Kulturhovedstad. Titlen gælder for et år. Det fremgår af afgørelse nr. 1622/2006/EC, som publiceres i den Europæiske Unions officielle tidende L 304 af den 3. november 2006, hvordan udvælgelsesprocessen foregår.

Hent afgørelse 1622/2006/EC på engelsk

Hent afgørelse 1622/2006/EC på dansk

Medlemsstaterne i EU får efter tur værtskabet for en europæisk kulturhovedstad mellem 2007 og 2019. Rækkefølgen er besluttet af medlemsstaterne. Hvert år skal to byer i forskellige medlemslande have titlen. Selvom titlen Den Europæiske Kulturhovedstad gælder en by, kan den omkringliggende region inkluderes i programmet. Kulturprogrammet skal dog bære navnet på den by, som ansøger. Danmark bliver værtsland sammen med Cypern for hver sin europæiske kulturhovedstad i 2017.

Læs mere på Europa Kommissionens hjemmeside: ec.europa.eu/culture