Supplerende information

Informationsmøde

De byer, som er interesseret i at kandidere til titlen, kan få information herom på et informationsmøde, som Kulturministeriet holder i København ultimo februar 2011. Dato meddeles senere.

Læs mere om Den Europæiske Kulturhovedstad på hjemmesiden for Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur på: ec.europa.eu/culture

Spørgsmål vedr. ansøgning

Spørgsmål om ansøgningsproceduren besvares af Kulturministeriet, Lise-Lotte Bjerre, tlf. 33 92 98 02. Interesserede kan også få information fra Kulturenheden i Europa Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur på følgende adresse:

Europa Kommissionen
DG EAC/Culture Unit
MADO 17/64
1049 Brussels, Belgium
Tel: 0032 2 298 46 44
E-mail: Eac-Culture@ec.europa.eu