Udpegning af Den Europæiske Kulturhovedstad 2017

Senest i slutningen af 2012 indstiller den danske regering på grundlag af juryens anbefalinger en by til Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 og underretter de europæiske institutioner. Ministerrådet vil i foråret 2013 udpege de to byer til Kulturhovedstæder 2017 i overensstemmelse med artikel 9 i beslutning 1622/2006/EC.

Der nedsættes et udvalg til at overvåge og rådgive, hvor de 7 eksperter fra juryen, som udvælges af EU-institutionerne, indgår. Danmark udpeger en observatør til udvalget.

Læs mere på Europa Kommissionens hjemmeside: ec.europa.eu/culture