Ansøgning og udvælgelseskriterier

Den by, som vil kandidere, skal indsende en ansøgning med et særligt kulturprogram, der er målrettet 2017. Kun i særlige tilfælde, hvor der foreligger en rimelig begrundelse, vil kandidatbyerne kunne gå efter en kortere periode. Kulturprogrammet skal bygge på kulturelt samarbejde og have en høj kunstnerisk og kulturel kvalitet. Det skal stemme overens med de kriterier, som angives i kapitel 4 i afgørelse 1622/2006/EC. Kriterierne er opdelt i to kategorier: den europæiske dimension og byen og medborgeren. Kulturprogrammet skal opfylde følgende krav til henholdsvis »den europæiske dimension« og »by og borgere«.

Med hensyn til »den europæiske dimension« skal programmet:
a) fremme samarbejdet mellem kulturformidlere, kunstnere og byer i den berørte medlemsstat og i andre medlemsstater inden for alle kultursektorer
b) fremhæve værdien af kulturel mangfoldighed i Europa
c) understrege de fælles aspekter i de europæiske kulturer.

Med hensyn til »by og borgere« skal programmet:
a) fremme deltagelse af de borgere, der bor i og omkring den pågældende by, og skabe interesse hos dem og hos borgere fra andre lande
b) være bæredygtigt og indgå som en del af byens langsigtede strategi for den kulturelle og sociale udvikling.

Det fremgår, hvordan ansøgningen skal udformes, af dokumentet ”Proposed Application for the Title of European Capital of Culture (to be completed by cities applying for the title in 2017 and after)”.  På EU-Kommissionens hjemmeside findes også dokumentet Guide to Candidate Cities, som kan downloades i en dansk version: Vejledning for byer, der ønsker at blive Europæisk Kulturhovedstad.   I vejledningen findes forklaringer og eksempler på, hvordan kriterierne kan opfyldes.

Hent "Proposed Application" på engelsk (pdf)

Hent "Proposed Application" på dansk (pdf)*

Hent "Guide to Candidate Cities" på engelsk og dansk

Læs mere på Europa Kommissionens hjemmeside: ec.europa.eu/culture

* Bemærk at den danske udgave af "Proposed Application" ikke er opdateret på EU-kommissionens hjemmeside.