Udvælgelsesproces i to faser

Kulturministeriet har ansvaret for at organisere juryarbejdet. Det er også Kulturministeriet, som organiserer eventuelle besøg af juryen i kandidat byerne.

1. etape – Den foreløbige udvælgelse

Juryens første møde skal finde sted senest i december 2011 efter indbydelse fra Kulturministeriet.

Kulturministeriet sender forud for mødet kopier af ansøgningerne til jurymedlemmerne. Kandidatbyerne vil blive bedt om at forelægge deres ansøgninger for juryen på et tidspunkt, som meddeles senere. Der planlægges ingen besøg i kandidatbyerne i løbet af den første udvælgelse.

Efter det første møde bliver juryen enig om, hvilke byer, der går videre til næste etape til en mere grundig bedømmelse. Juryen skriver også en detaljeret rapport på baggrund af kandidatbyernes ansøgninger med anbefalinger til de byer, som går videre til etape 2.

Resultatet af den første bedømmelse offentliggøres på Kulturministeriets hjemmeside sammen med juryens rapport.

2. etape – Den endelige udvælgelse

De byer, som juryen vælger til den fortsatte bedømmelse, skal efter den første udvælgelse uddybe sine ansøgninger med udgangspunkt i det program, som blev præsenteret i den første ansøgning.

I ansøgningsskemaet “Application Proposal” skal der svares på de spørgsmål, som var valgfri at besvare til den foreløbige udvælgelsesrunde, og der skal suppleres og uddybes med yderligere detaljer i forhold til de andre spørgsmål, hvis det er nødvendigt.

Ni måneder efter det foreløbige udvalgsmøde mødes juryen igen efter indbydelse af Kulturministeriet for at bedømme de endelige ansøgninger og vurdere programmerne ud fra de kriterier og de anbefalinger, som juryen udfærdigede på sit første udvalgsmøde. Kulturministeriet sender forud for mødet kopier af de komplette ansøgninger til juryens medlemmer.

De tilbageværende kandidatbyer vil blive bedt om at forelægge deres komplette ansøgninger for juryen på et tidspunkt som meddeles senere. I løbet af den afsluttende udvælgelse er det muligt, at juryen vil besøge nogle af de byer, som kandiderer.
 
Efter mødet udarbejder juryen en detaljeret rapport med en bedømmelse af de tilbageværende kandidatbyers program og en anbefaling om at nominere en af byerne i Danmark til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Rapporten skal også indeholde anbefalinger til den nominerede by om, hvilke fremskridt og forbedringer der bør opnås, hvis byen bliver udvalgt til kulturhovedstad af Ministerrådet. Denne rapport overdrages til den danske regering. Den by, som juryen vælger at nominere, bliver præsenteret på en pressekonference.

Læs mere på Europa Kommissionens hjemmeside: ec.europa.eu/culture