Udvalgsjury

En jury med 13 medlemmer står for vurderingen af ansøgningerne. Juryen består af 6 eksperter fra Danmark, som udpeges nationalt, og 7 medlemmer, som udpeges af EU-institutionerne (2 af EU-Kommissionen, 2 af Europa-Parlamentet, 2 af Ministerrådet og 1 af Regionsudvalget). Juryens formand vælges blandt de medlemmer, som er udpeget af EU-institutionerne. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i beslutning 1622/2006/EC skal jurymedlemmerne være uafhængige eksperter uden interessekonflikter, for så vidt angår de byer, der har reageret på indkaldelsen af ansøgninger, og have indgående erfaring og ekspertise inden for kultursektoren, vedrørende den kulturelle udvikling i byer, eller om hvordan man organiserer en europæisk kulturhovedstad.

Læs mere på Europa Kommissionens hjemmeside: ec.europa.eu/culture