Tidsplan

Tidsplan for udvælgelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 i Danmark.

2010  
1. december Indkaldelse af ansøgninger (offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside og Kunststyrelsens Cultural Contact Point hjemmeside).
2011  
25. februar Afholdelse af infomøde om Den Europæiske Kulturhovedstad i Kulturministeriet.
Efterår 2011
Udpegning af 6 danske eksperter til juryen, som sammen med 7 europæiske eksperter fra hhv. Europa-Parlamentet, Kommissionen, Rådet og Regionsudvalget skal vurdere de danske ansøgninger.
30. september Frist for indsendelse af ansøgninger til den foreløbige udvælgelse.
25. november Foreløbig udvælgelse af kandidatbyer på jurymøde i Danmark. Juryen har udarbejdet en rapport med begrundelse for den foreløbige udvælgelse samt anbefalinger til de foreløbigt udvalgte byer. Kulturministeriet har formelt godkendt juryens foreløbige udvælgelse.
2012  
15. juni Frist for indsendelse af ansøgninger til den endelige udvælgelse.
22/23. august
Jurymedlemmer (2 nationale jurymedlemmer og 2 europæiske jurymedlemmer) aflægger de foreløbigt udvalgte byer et besøg.
24. august Juryen afholder møde i Danmark og udarbejder en henstilling om den endelige udvælgelse af en by. Juryen udarbejder en rapport til Kulturministeriet med begrundelse for sin henstilling. Rapporten offentliggøres på Kommissionens hjemmeside.
senest ultimo 2012 Kulturministeriet indstiller en by som Europæisk Kulturhovedstad og underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget om sin indstilling. Indstillingen ledsages af en begrundelse, som bygger på juryens rapport.
 

2013

forår/sommer

 
 

 

Rådet udpeger formelt Danmarks Europæiske Kulturhovedstad 2017.

 
2013-2016 Kommissionen indkalder overvågnings- og rådgivningsudvalget, som består af juryens 7 europæiske medlemmer til to møder. Det første møde afholdes senest to år inden arrangementets start og det andet møde senest otte måneder inden arrangementets start. Kommissionen udbetaler sit økonomiske bidrag fuldt ud i form af en pris senest tre måneder før arrangementets start.