Internationalt kultursamarbejde

Danmark deltager i samarbejdet i en lang række internationale organisationer.

Udveksling af kunst og kultur med udlandet bidrager til at styrke dansk kunst og kultur, men også til at markedsføre Danmark som land, fremme eksporten af kunst- og kulturprodukter og skabe dialog med andre landes kulturer.

Internationalt samarbejde på mange kulturpolitiske områder

Internationalt kultursamarbejde foregår på alle kulturpolitiske områder, bl.a. idræt, ophavsret, kunst, kulturarv, film og medier. Samarbejdet foregår både mellem Danmark og et eller flere lande og via samarbejde i internationale organisationer som fx UNESCO, EU og Nordisk Ministerråd.

Fornavn Efternavn Titel E-mail / tlf. nr.
Ane Vibe Jensen (barselsorlov) Fuldmægtig
41 39 38 01
Anne Julie Schmitt Jensen Specialkonsulent
41 39 38 22
Mia Isidor Andersen Fuldmægtig
41 39 38 77
Per Nylykke Kontorchef
41 39 38 30