Europarådet

Europarådet blev oprettet i 1949 med det hovedformål at fremme demokrati og respekt for menneskerettigheder. Europarådet har i dag 47 medlemslande.

Danmark var blandt medstifterne af Europarådet i 1949, og medlemskabet har siden indtaget sin naturlige plads i Danmarks vidtforgrenede internationale engagement, hvor multilateralisme (medlemskab af internationale organisationer) altid har haft en høj prioritet.

Den europæiske menneskerettighedskonvention er fundamental for arbejdet i Europarådet. I løbet af årene er Europarådet kommet til at beskæftige sig med meget mere end menneskerettigheder. Det drejer sig for eksempel om sociale rettigheder, lokalt demokrati, naturbeskyttelse, kultur, ungdomsforhold – og ligestilling af kvinder og mænd.