Kim Andersen (V)

Kim Andersen er medlem af Sydslesvigudvalget for Venstre. Han er glad for at kunne bidrage til, at der fortsat er et stærkt bånd mellem mindretallet og Danmark.

Kim Andersen om sit arbejde i Sydslesvigudvalget

Jeg har gennem mange år interesseret mig for det danske mindretal i Sydslesvig. Historien bag mindretallet er interessant. Den måde mindretallet har organiseret sig på og dagligdagen, som den leves blandt den tyske flertalsbefolkning, er fascinerende.

Det danske mindretal har udviklet en stærk og selvstændig identitet, som man har formået at fastholde i en tid, hvor grænserne spiller en stadig mindre rolle, og internationalisering er fremherskende. Det synes jeg er et meget interessant fænomen, som det er spændende at følge. Jeg har gennem mange år deltaget i de danske årsmøder og i et væld af mindretallets øvrige arrangementer.

Jeg er glad for at kunne give mit lille bidrag til, at der fortsat er et stærkt bånd mellem mindretallet og Danmark. Det er en historisk opgave, men det er også et spændende kulturelt projekt, og endelig er det et forhold med et betydeligt europæisk perspektiv, ligesom det naturligvis er væsentligt i forholdet mellem Danmark og Tyskland – som naboer og stater.

Det danske engagement i det danske mindretal syd for grænsen blev yderligere bekræftet, da Folketinget i marts 2010 i enstemmighed vedtog Sydslesvigloven. Det var en spændende og konstruktiv lovgivningsproces, der gik forud, som jeg var meget optaget af. Jeg er meget glad for, at loven blev vedtaget i enstemmighed, og at der var en god og åben dialog mellem alle aktører – også med vore danske venner syd for grænsen.

Jeg ser Sydslesvigloven som et resultat af et ønske om en åben og moderne forvaltning, en bekræftelse af en historisk binding og et fremtidigt nært og venskabeligt forhold mellem det danske mindretal i Sydslesvig og det officielle Danmark.

I det daglige ser jeg Sydslesvigudvalget som en naturlig forvalter af de officielle danske tilskud til mindretallet, men også som det organ, der har den både formelle og uformelle kontakt mellem mindretallets mange foreninger, Folketinget og statsadministrationen.

Sydslesvigudvalget er en ganske særlig konstruktion i en dansk offentlig sammenhæng. Det er præget af stor loyalitet internt mellem medlemmerne og over for opgaven. Ligesom der hersker en helt særlig veneration over for det danske mindretal i Sydslesvig. Vel at mærke samtidig med, at moderne forvaltningsprincipper gøres gældende, og de økonomiske hensyn varetages.

Jeg håber, at Sydslesvigudvalget fortsat vil varetage sine opgaver i denne samarbejdsånd. Det tror jeg er det bedste udgangspunkt for et fortsat tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med det danske mindretal i Sydslesvig – og dermed også udtryk for den dansk-tyske mindretalspolitik som den, stort set, har udviklet sig gennem de seneste årtier.

CV

Kim Andersen, født 17. oktober 1957 i Silkeborg.

Parlamentarisk karriere

Folketingsmedlem for Venstre i Skanderborgkredsen, Østjyllands Storkreds siden 1998.

Medlem af Folketingets Sydslesvigudvalg (indtil 2010 benævnt Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig (Seksmandsudvalget)siden 2004, i perioden 2004-2011 formand for udvalget.

Venstres erhvervspolitiske ordfører og derudover blandt andet medlem af Kulturudvalget, Retsudvalget, Grønlandsudvalget og Færøudvalget.

Tidligere skattepolitisk ordfører, energipolitisk ordfører og retspolitisk ordfører samt tidligere formand for Kulturudvalget og Erhvervsudvalget.

Medlem af Landsskatteretten fra 2010.

Statsministerens personlige repræsentant som formand for en dansk-tysk arbejdsgruppe vedrørende fremme af et uhindret arbejdsmarked i det dansk-tyske grænseland i perioden 2005-2006.

Formand for Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland fra 2003 til 2010, hvor dette forvaltningsområde med baggrund i selvstyreloven overgik til grønlandsk administration.

Tidligere medlem af Skanderborg Byråd, hvor jeg blandt andet var 1. viceborgmester og politisk ordfører.

I en længere årrække medlem af Århus Amtsråd, blandt andet som medlem af Økonomiudvalget.