Bygge- og anlægstilskud 2017

Foreninger, organisationer mv. kan nu søge Sydslesvigudvalget om tilskud til bygge- og anlægsprojekter i 2017.

Sydslesvigudvalget indkalder nu ansøgninger fra foreninger, organisationer mv. som ønsker at søge om tilskud til bygge- og anlægsprojekter i 2017. Ansøgningsfrist er den 1. december 2016.

Formålet med tilskudsordningen

Sydslesvigudvalget kan yde bygge- og anlægstilskud til projekter i Sydslesvig, som har til formål at tilvejebringe fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer mv., jf. Sydslesviglovens § 14.

Søg tilskud 

I skal anvende et særligt ansøgningsskema og en tilhørende budgetskabelon.

Sydslesvigudvalget skal have jeres ansøgning senest den 1. december 2016.

Svar på ansøgningen

I oktober får I en foreløbig tilbagemelding på, hvorvidt Sydslesvigudvalget vil gå videre med jeres ansøgning. En positiv tilbagemelding betyder ikke, at I har fået endeligt tilsagn om støtte til projektet, da dette forudsætter forudgående høring af undervisningsministeren, jf. Sydslesviglovens § 5. 

I får endeligt svar på jeres ansøgning ultimo december 2016, når finansloven for 2017 er vedtaget.

Kontakt Sydslesvigsekretariatet

Kontakt Sydslesvigsekretariatet, hvis I har spørgsmål til ansøgning, den videre proces mm.