Scenekunst

I Danmark omfatter teater en lang række sceniske kunstarter som f.eks skuespil, opera og dans, mens musik er udskilt som et selvstændigt område.

Store dele af dansk teaterliv er offentligt støttet. Rammerne for statens støtte til teatret er samlet i en teaterlov, hvis målsætning er at skabe grundlag for en fortsat udvikling af dansk teaterkunst og teaterkultur.

Loven skal fremme et teaterudbud, der er præget af kvalitet, mangfoldighed og udvikling. Loven skal desuden sikre en geografisk spredning af teateraktiviteterne samtidig med at forskellige publikumsgruppers behov søges dækket.

Fornavn Efternavn Titel E-mail / tlf. nr.
Ane Kathrine Lærkesen Chefkonsulent
41 39 38 42
Bente Skovgaard Kristensen Afdelingschef
41 39 38 66
Eva Argir Falster Fuldmægtig
41 39 38 41
Karin Marcussen Kontorchef
41 39 38 20