Folkehøjskoler

Folkehøjskolerne tilbyder forskellige former for undervisning af voksne elever på både korte og lange kurser. Eleverne bor på højskolerne, når de er tilmeldt et højskolekursus.

På folkehøjskolerne – i daglig tale kaldet højskolerne – kan voksne elever følge forskellige former for kurser. På nogle højskoler kan enkelte fag eller faggrupper have en fremtrædende plads. Men kurserne skal altid have en bred almen karakter og leve op til de tre hjørnesten i lovgivningen:

  • Livsoplysning
  • folkelig oplysning og
  • demokratisk dannelse.

Folkehøjskolerne er reguleret i reguleres efter Lov om folkehøjskoler. Den enkelte højskole vælger selv sit idégrundlag, og fastsætter det i skolens vedtægter.

Alder på højskoleelever

Eleverne skal være fyldt 17½ år ved kursusstart. To ungdomshøjskoler henvender sig til 16½ - 19 årige, mens tre højskoler sigter mod ældre elever.

Internatskoler

Bortset fra én enkelt skole er alle højskoler internatskoler, det vil sige, at eleverne bor på skolerne. Et højskoleophold omfatter derfor ikke kun undervisning, det omfatter også samvær uden for undervisningen. Ligesom eleverne bor også mange af lærerne på skolen eller i dens umiddelbare nærhed.

Historie

I 1844 blev den første folkehøjskole oprettet i Rødding inspireret af N.F.S. Grundtvigs skoletanker. Fra 1851 har højskolerne været på Finansloven. Den første højskolelov blev vedtaget i 1892.