Spørgsmål og svar

Her kan du læse en række af de oftest stillede spørgsmål og svar om de danske højskoler.

Hvem kan deltage i et højskolekursus?

Alle der er fyldt 17½ år ved kursets begyndelse. Den enkelte højskole kan sætte en højere mindste aldersgrænse, men det sker kun sjældent. På ungdomshøjskoler skal eleverne være mindst 16½ år, men ikke 19 år. I årene 2007-11 har ministeriet givet ungdomshøjskolerne dispensation til at optage elever, fra de er 16 år, hvis de har opfyldt undervisningspligten, og optagelsen sker i et samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kan man få økonomisk støtte til at betale et højskoleophold?

Der er ingen statslig elevstøtte til betaling af skolepengene. Der fandtes tidligere en elevstøtte, men for en del år siden blev den ændret, så skolerne fik pengene mod, at de samtidig satte prisen ned. Enkelte kommuner yder tilskud til et højskoleophold. Nogle højskoler har elevfonde, der yder støtte.

Det er muligt for den enkelte højskole at nedsætte elevbetalingen for enkelte elever i særlige tilfælde.

Læs yderligere oplysninger på højskoleforeningens hjemmeside

Hvordan opretter man en højskole?

Et godt sted at starte er at læse ministeriets vejledning om oprettelse af en ny folkehøjskole. Du skal bl.a. være opmærksom på, at en ny højskole selv skal eje sine bygninger – herunder elevværelser, forstander- og lærerbolig, spisesal, køkken, opholdsarealer og undervisningslokaler. Se vejledning.

Hvor mange tager på højskole?

Ca. 8.000 personer tager årligt på et af højskolernes lange kurser, mens der er ca. 45.000 deltagere på de korte kurser.

Hvor meget får højskolerne i tilskud til et kursus?

Tilskuddet afhænger af flere forhold: (De oplyste tal er for 2011). En elev på et langt højskolekursus udløser 2.527 kr. i tilskud til højskolen om ugen. For elever uden kompetencegivende uddannelse kan der udløses et højere tilskud. Tilskuddet til de korte kurser er lavere:

Tilskud til kurser på 2 uger er 1.445 kr. pr. uge. Tilskud til ugekurser er 892 kr. pr. uge. Det samlede taxametertilskud til højskolerne var 548,5 mio. kr. i 2010. Medregnes grundtilskuddet var det samlede tilskud 583,8 mio. kr. (2010-prisniveau).