Tilsyn med højskolerne

Kulturministeriet fører tilsyn med højskolernes kurser

Tilsynet omfatter institutionelt, indholdsmæssigt og økonomisk tilsyn. Hvert år føres der tilsyn med udvalgte skoler og tilsynet gennemføres på flere forskellige måder. Tilsynet kan for eksempel dreje sig om:

   

 • Omfanget og indholdet af skolens undervisning
 •  

   

 • Skolens specialundervisning
 •  

   

 • Om skolens kurser er åbne for alle
 •  

   

 • Hvorvidt skolen drives uafhængigt
 •  

Ministeriet gennemfører tilsynskampagner, der fokuserer på et enkelt emne på flere skoler. Den seneste tilsynskampagne har drejet sig om indholdet på højskolernes sommerkurser.

Ved et tilsyn vil skolerne normalt blive anmodet om at indsende materiale til ministeriet, ligesom der kan blive tale om at gennemføre tilsynsbesøg på skolerne. Tilsynsbesøgene kan varsles i forvejen, men også gennemføres uanmeldt.