Vejledning til kommuner om folkeoplysningsloven

Beskrivelse af praksis for behandling af henvendelser fra kommuner vedrørende fortolkning og administration af folkeoplysningsloven.

Ifølge folkeoplysningsloven er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter denne lov, der ikke er henlagt til andre myndigheder. 

Af hensyn til kommunernes selvbestemmelse kan spørgsmål fra kommuner om administration efter folkeoplysningsloven samt fortolkningsmæssige spørgsmål i forbindelse med konkrete afgørelser ikke besvares af Kulturministeriet. Kun generelle lovfortolkende spørgsmål kan i denne forbindelse besvares af Kulturministeriet. 

Kommunerne opfordres under alle omstændigheder til at benytte KL's dialogportal, eller til at undersøge egen eller andre kommuners praksis. Henvendelser vedrørende kommunalfuldmagten kan rettes til Statsforvaltningen eller for uformel rådgivning til KL’s juridiske afdeling