Lovgivning - Folkeoplysning og folkehøjskoler

Folkeoplysning

Den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige foreningsliv, daghøjskoler og Folkeuniversitetet er reguleret i folkeoplysningsloven, som først og fremmest er en økonomisk og administrativ lov.

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Consolidation Act on support for Non-formal education, voluntary activities in democratic associations, Day folk highschools and the University ExtensionConsolidation Act no 854 of July 11 2011 

FolkeoplysningsbekendtgørelsenBekendtgørelse nr. 1251 af 12/12/2011

Bekendtgørelse om folkeuniversitetetBekendtgørelse nr. 907 af 13. november 2003

Folkehøjskoler

Lov om FolkehøjskolerLov nr. 1605 af 26. december 2013

Act on Folk high schoolsAct no. 1605 of December 26 2013

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskolerBekendtgørelse nr. 844 af 26. juni 2014