Nyheder

Pressemeddelelser fra Kulturministeriets departement og udvalgte nyheder fra Kulturministeriets område.

 • 24.11.2010  | Pressemeddelelse
  Ny bestyrelse for DR

  Kulturminister Per Stig Møller har i dag genudpeget Michael Christiansen som bestyrelsesformand for DR de næste fire år. Herudover har kulturministeren udpeget administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, John Wagner, som nyt medlem af bestyrelsen og genudpeget Katrine Winkel Holm.

 • 24.11.2010  | Pressemeddelelse
  Danmark opfylder nu betingelserne i UNIDROIT-konventionen

  EU-kommissionen har nu godkendt, at loven om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande kan sættes i kraft. Loven blev vedtaget af Folketinget i maj 2010.

 • 23.11.2010  | Pressemeddelelse
  Sammensætning af det kommende Statens Kunstråd

  Kulturminister Per Stig Møller offentliggør i dag sammensætningen af det nye Statens Kunstråd, som den 1. april 2011 tiltræder for fireårig periode.

 • 23.11.2010  | Pressemeddelelse
  Den fremtidige offentlige mediestøtte skal undersøges

  Kulturministeren nedsætter et udvalg til at udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte.

 • 22.11.2010  | Nyhed
  Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal er sendt i høring

  Styrelsen for Bibliotek og Medier har i dag udsendt udkast til bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal i høring.

 • 15.11.2010  | Pressemeddelelse
  Sammensætning af kunststøtteudvalg

  Kulturminister Per Stig Møller har nu udpeget medlemmerne af det nye udvalg, der skal udrede behovet for modernisering af det danske kunststøttesystem.

 • 15.11.2010  | Pressemeddelelse
  10 mio. kr. til danske kulturminder i udlandet

  Regeringen og Dansk Folkeparti har nu udmøntet 10 mio. kr. fra puljen på i alt 22 mio. kr. over fire år til danske kulturminder i udlandet. Puljen er etableret som et led i aftalen om finansloven for 2010:

 • 15.11.2010  | Pressemeddelelse
  Danmark sikrer enestående Finn Juhl-sal i FN

  I samarbejde med Realdania har Kulturministeriet og Udenrigsministeriet rejst de nødvendige midler til at finansiere restaureringen af den såkaldte Formynderskabsrådssal i FN i New York, som den danske arkitekt Finn Juhl skabte i begyndelsen af 50’erne.

 • 11.11.2010  | Nyhed

 • 10.11.2010  | Nyhed
  Følg med i tilblivelsen af Den Danske Filmskoles afgangsfilm

  Afgangselever på Filmuddannelsen ved Den Danske Filmskole har i år valgt at oprette en hjemmeside, hvor interesserede kan følge med i processen omkring skabelsen af deres 6 afgangsfilm.

RSS feed