Nyheder

Pressemeddelelser fra Kulturministeriets departement og udvalgte nyheder fra Kulturministeriets område.

 • 15.11.2010  | Pressemeddelelse
  10 mio. kr. til danske kulturminder i udlandet

  Regeringen og Dansk Folkeparti har nu udmøntet 10 mio. kr. fra puljen på i alt 22 mio. kr. over fire år til danske kulturminder i udlandet. Puljen er etableret som et led i aftalen om finansloven for 2010:

 • 15.11.2010  | Pressemeddelelse
  Danmark sikrer enestående Finn Juhl-sal i FN

  I samarbejde med Realdania har Kulturministeriet og Udenrigsministeriet rejst de nødvendige midler til at finansiere restaureringen af den såkaldte Formynderskabsrådssal i FN i New York, som den danske arkitekt Finn Juhl skabte i begyndelsen af 50’erne.

 • 11.11.2010  | Nyhed

 • 10.11.2010  | Nyhed
  Følg med i tilblivelsen af Den Danske Filmskoles afgangsfilm

  Afgangselever på Filmuddannelsen ved Den Danske Filmskole har i år valgt at oprette en hjemmeside, hvor interesserede kan følge med i processen omkring skabelsen af deres 6 afgangsfilm.

 • 09.11.2010  | Nyhed
  Ny aftale om nye medier på biblioteket

  Landets biblioteker vil fremover kunne tilbyde brugerne at se og låne tv-programmer samt høre musik og koncerter.

 • 09.11.2010  | Pressemeddelelse
  Kulturministerens indstillinger til Statens Kunstfonds kunstkyndige tremandsudvalg

  Per Stig Møller har indstillet nye medlemmer til Statens Kunstfonds otte faglige tremandsudvalg. Indstillingerne sendes nu til udtalelse i Kunstfondens repræsentantskab.

 • 06.11.2010  | Pressemeddelelse
  Midler til litteraturen sikres i finanslovsforhandlingerne

  Regeringen har i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger aftalt, at de nuværende ekstrabevillinger på 5,5 mio. kr. til biblioteksafgift og 10,9 mio. kr. til litteraturpuljen ikke som hidtil aftalt blandt de nuværende forligspartier ophører med udgangen af i år, men indsættes med det fulde samlede beløb på i alt 16,4 mio. kr., som en fast, ikke-tidsbegrænset bevilling for finansloven fra 2011.

 • 05.11.2010  | Nyhed
  ”Sportsåret 2009” vinder sølv ved international prisuddeling

  Projektet "Sportsåret 2009" har vundet sølv ved Sports Event Management Awards 2010 - sportens version af De Gyldne Palmer.

 • 04.11.2010  | Nyhed
  Find et kunstværk

  Der er nu ca. 117.000 kunstværker i Kulturarvsstyrelsens database Kunstindeks Danmark (KID), der giver overblik over samlingerne på de danske museer.

 • 03.11.2010  | Pressemeddelelse
  Kulturminister Per Stig Møller igangsætter udredning af kunststøttesystemet

  Kulturminister Per Stig Møller offentliggør nu kommissoriet for et nyt udvalg, der skal udrede behovet for modernisering af det danske kunststøttesystem.

RSS feed