Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO)

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi er en offentlig selvejende institution stiftet i 2008 af Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab. Baggrunden for oprettelsen af centeret er en aftale indgået i 2007 mellem regeringen (V og K) og S, R, DF og SF om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark.

Hvad er CKOs formål?

CKOs mission er at forbedre vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv, herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer.

CKO skal opsamle og skabe ny viden om, hvordan oplevelser i praksis kan anvendes. Dette skal ske gennem praksis i erhvervslivet, erfaringer fra kulturlivet og oplevelseserhvervene samt øget samarbejde mellem erhvervsliv og oplevelseserhverv/kulturliv.

CKOs vision er at realisere kultur- og oplevelsesøkonomiens potentiale i dansk erhvervsliv og derved skabe bedre vilkår for vækst i det danske samfund.

CKOs målgruppe er bredt danske virksomheder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelseselementer i produkter og serviceydelser, samt aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.


CKO har til opgave at:

  • Iværksætte projekter, som styrker samspillet og udvekslingen af kompetencer mellem kulturlivet og det øvrige erhvervsliv.
  • Profilere kultur- og oplevelsesøkonomien og styrke af samarbejdet mellem områdets institutioner, virksomheder mv.
  • Indsamle viden i Danmark samt internationalt og videreformidle denne viden til offentligheden, kulturlivet og virksomhederne. Herunder viden fra oplevelseszonerne.
  • Sparre med og vejlede virksomheder, der ønsker at arbejde med oplevelser og kreative kompetencer, og aktører i kulturlivet der ønsker at indgå i samspil med erhvervslivet.
  • Vurdere konsekvenser og perspektiver vedrørende kultur- og oplevelsesøkonomien og have fokus på erhvervslivets forretningsmæssige muligheder ved brug af oplevelser.

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO)

Adresse: Universitetsparken 7
4000 Roskilde


Tlf. nr.: 46 74 02 90