Europa-nævnet

Navn:Europa-nævnet


Beskrivelse:

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa blev nedsat første gang efter afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Målet er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.
For at nå så bredt ud som overhovedet muligt støtter nævnet både partiers, organisationers og enkeltpersoners initiativer, hvad enten de består af små debatmøder eller forkromede tv-programmer, den lille pjece eller det landsdækkende debatprojekt.

Nævnet består af fem medlemmer, der er udpeget af kulturministeren. Nævnet beskikkes for fire år.

Læs mere på Europa-nævnets hjemmeside

Se liste over medlemmer af nævn under Kulturministeriet (pdf)Type: Nævn
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Marcus SchmidtLektor01.01.201601.01.201949.452,46 kr.
Susanne FlydtkjærMedl. af regionsrådet i Nordjylland01.01.201601.01.201949.452,46 kr.
Thyra FrankFhv. folketingsmedlem01.01.201601.01.201949.452,46 kr.
Henrik HøeghViceborgmester01.01.201601.01.201949.452,46 kr.
Anne-Marie Meldgaard (formand)Fhv. folketingsmedlem01.01.201631.12.201969.785,18 kr.