Ophavsretslicensnævnet

Navn:Ophavsretslicensnævnet


Beskrivelse:

Ophavsretslicensnævnet er nedsat af kulturministeren og træffer endelige administrative afgørelser i sager, der forelægges for nævnet efter regler fastsat i ophavsretsloven. Nævnet træffer primært afgørelse i sager om vederlag til KODA, Gramex og CopyDan Verdens TV.

Se liste over medlemmer af nævn under Kulturministeriet (pdf)

Sekretariat:

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tlf.: 33 92 33 70
Fax: 33 91 33 88
E-post: kum@kum.dk

Sekretær: Chefkonsulent Nicky Valbjørn Trebbien

Lovgivning

Gå til Ophavsretsloven og Bekendtgørelse om Ophavsretslicensnævnet

Ophavsretslicensnævnets kendelser 1965 -

Ophavsretslicensnævnet årsberetningerType: Nævn
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Henrik Udsen (suppleant)Professor01.04.201231.03.20170 kr.
Terese Foged (suppleant)Advokat01.04.201231.03.20170 kr.
Hanne KirkLektor01.04.201231.03.201714.936,63 kr.
Asger Heine JensenAdvokat01.04.201231.03.201714.189,79 kr.
Kurt Rasmussen (suppleant for formanden)Højesteretsdommer01.04.201231.03.20170 kr.
Jan Schans Christensen (formand)Højesteretsdommer01.04.201231.03.201718.670,78 kr.