Rådet for Zoologiske Anlæg

Navn:Rådet for Zoologiske Anlæg


Beskrivelse:

Rådet for Zoologiske Anlæg rådgiver kulturministeren om godkendelse af zoologiske anlæg til at modtage statstilskud samt fordeling af den årlige tilskudsbevilling.

Rådets indstilling er baseret på en faglig helhedsvurdering af de anlæg, der søger om støtte.

Rådet for Zoologiske Anlæg består af 7 medlemmer, som hver inden for deres område besidder kompetencer inden for erhvervsøkonomi, indsigt i drift af zoologiske anlæg, formidling af zoologisk viden, indsigt i dyrevelfærd, i spørgsmål vedrørende biologisk mangfoldighed samt veterinær sagkundskab.

Læs mere om rådet her på hjemmesiden

Se liste over medlemmer af råd under Kulturministeriet (pdf)Type: Råd
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Hanne StragerFormidlingschef01.01.201331.12.201626.542 kr.
Ernst AndreasenMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri01.01.201331.12.201626.542 kr.
Christoffer KnuthAdm. direktør01.01.201331.12.201626.542 kr.
Catharina EggersMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri01.01.201331.12.201626.542 kr.
Peter Norrild (næstformand)Fhv. rektor01.01.201331.12.201653.083 kr.
Maj Friis MunkMiljøministeriet01.01.201331.12.201626.542 kr.
Lars Lunding Andersen (formand)Fhv. direktør01.01.201331.12.201666.354 kr.