Kulturministeriets Sikringsudvalg

Navn:Kulturministeriets Sikringsudvalg


Beskrivelse:

Sikringsudvalget yder faglig rådgivning af Kulturministeriet om sikringsspørgsmål vedr. f.eks. brand og tyveri på ministeriets statslige institutioner på arkiv-, biblioteks- og museumsområdet.

National Indemnity

Udvalget rådgiver endvidere Kulturministeriet i forbindelse med National Indemnity, som er en statslig forsikringsordning, hvor staten kan påtage sig den forsikringsmæssige risiko for danske og udenlandske udlån af værker til kunstnerisk eller kulturelt set betydelige udstillinger på danske museer og udstillingssteder, som specielt er godkendt i dette øjemed jf. museumslovens § 32.

Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til udvalget.

Læs kommissorium for Kulturministeriets Sikringsudvalg (pdf)

Læs fakta om National Indemnity (pdf)

Vejledning - Værdiredningsplan (pdf)

Sikringsbranchens ordbog vedr. bygningssikring (pdf) 

Se liste over medlemmer af udvalg under Kulturministeriet (pdf)

Tlf: 33 92 33 70
Fax: 33 91 33 88
E-post: kum@kum.dk

Kontakt:

Hanne Larsen
Tlf: 41 39 39 45
hla@kum.dk

Marianne Buxbom
Tlf: 22 74 24 92
mbu@remove-this.kum.dkType: Udvalg
Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Bodil Henriksen (formand)Vicedirektør01.01.201331.12.201639.812 kr.
Eske Wohlfahrt (suppleant)Specialkonsulent01.02.201331.12.20160 kr.
Claus FriisSikringschef01.01.201331.12.20160 kr.
Peter Pentz (suppleant)Museumsinspektør01.01.201331.12.20160 kr.
Lars BirkKonsulent01.04.201331.12.20160 kr.
Marcello FrancatiForebyggelseschef01.05.201631.12.201639.812 kr.
Peter Nørgaard LarsenForskningschef01.01.201331.12.20160 kr.
Ole WintherKontorchef01.01.201331.12.20160 kr.
Lars ThorbjørnsenKriminalassistent01.11.201631.12.20160 kr.
Henriette Elmer (suppleant)Områdeleder01.05.201631.12.20160 kr.