Udbud

Her offentliggøres aktuelle udbud i Kulturministeriets departement.

Offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet

Kulturministeriet opfordrer relevante aktører til at afgive tilbud på nedenstående udbudsmateriale.

Tilbud skal være Kulturministeriet i hænde senest den 1. september 2016.

Eventuelle spørgsmål og tilbud skal sendes til pressemedarbejder i Kulturministeriet Sune Blicher sub@remove-this.kum.dk

Spørgsmål/Svar

Spørgsmål nr. 1

I udbudsbetingelserne for medieovervågning til Kulturministeriet står der i punkt 4.1.3, at vi skal oplyse omsætningen for 3 af de betydeligste sammenlignelige opgaver. Vi må ikke oplyse 3. parts forhold, da vi er underlagt tavshedspligt for denne type oplysning. Hvordan foreslår I, at vi skal forholde os til dette i udbudsbesvarelsen?

Svar på spørgsmål nr. 1

Som angivet i punkt 4.1.3, så er der tale om, at det er et mindstekrav, at omsætningen for de betydeligst sammenlignelige opgaver angives. SLKS kan dog acceptere, at omsætningstal afrundes til nærmeste 100.000. Herudover kan den økonomiske aktør bede om, at omsætningstal behandles fortroligt.

Spørgsmål nr. 2

I kravsspecifikationen for medieovervågning til Kulturministeriet står der på side 6 under II.2. Option B: Overvågning af sociale medier: ”Opslag indfanget af søgeord – men med et for ministeriet irrelevant indhold – skal frasorteres.” Vores spørgsmål lyder: Skal denne frasortering foregå manuelt eller elektronisk?  

(Begge løsninger har fordele. Den manuelle vil være mere tilpasset men have færre daglige leverancer, mens man med elektronisk filter vil få hits i realtid (levering hele døgnet) men denne løsning kan indeholde enkelte fejlhits.)

Svar på spørgsmål 2

Elektronisk filter vil være at fortrække, hvis det kan give hurtigere leverancer. Mon ikke også den løsning er billigere.  

Spørgsmål nr. 3

I kravsspecifikationen for medieovervågning til Kulturministeriet nævnes der på side 6 under II.1. Option A: Fast månedlig analyse af danske mediers omtale af Kulturministeriet, institutioner og sager, at analysen bl.a. kan indeholde månedens største sager. Her ønsker vi at vide, om det er Ministeriet, der oplyser os om hvilke sager, de mener der har højeste prioritet pågældende måned, eller om det er os, der definerer dette ud fra objektive kriterier?

Svar på spørgsmål nr. 3

Her har vi ikke på forhånd lagt os fast på en model. Hvis I kan tilbyde begge løsninger, må I gerne beskrive begge scenarier (og priser) i jeres tilbud.  

Rettelser

Rettelse nr. 1

Hvor relevant i hele udbudsmaterialet skal mailadressen på kontaktperson Sune Blicher rettes fra sub@slks.dk til sub@kum.dk

Udbudsmateriale