Udbud

Her offentliggøres aktuelle udbud i Kulturministeriets departement.

Udbud af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche

Kulturministeriet skal iværksætte en økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche. Fristen for indgivelse af tilbud er den 12. april 2017.

Opgaven

Der ønskes en økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche; produktionsselskaber, biografsektoren, distributører, indholdsleverandører m.v. Analysen skal belyse udviklingen i filmbranchens indtjening og omsætning, samt ejerforhold i branchen.

Opgaven er nærmere beskrevet i nedenstående udbudsmateriale.

Proces

Udbuddet gennemføres som omvendt licitation. Se endvidere udbudsmaterialet.

Tidsplan for udbuddet

Opgaven forventes gennemført og afrapporteret senest den 15. december 2017. Se endvidere udbudsmaterialet.

Samlet udbudsmateriale

Her finder du det samlede udbudsmateriale. 

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet ved at fremsætte skriftlige spørgsmål. De nærmere om muligheden og reglerne for at stille spørgsmål i udbudsmaterialet.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på siden.

Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret på denne side.