Statusrapport - den eksisterende tilstand på lokalradio- og tv-området