EU og internationale formål

Her kan du læse om muligheder for støtte til internationale formål og EU projekter på Kulturministeriets område.

Internationale formål

DanishArts.dk – portal for international kulturudveksling

Statens Kunstfonds engelske website informerer om kunststøtte til international kulturudveksling. Flere af puljerne kan søges af danske kunstnere og institutioner.

Se mere på www.danisharts.dk

Center for Kultur og Udvikling

Center for Kultur og Udvikling (CKU) er Danmarks forum for udveksling af kunst og kultur med udviklingslandene i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika og Mellemøsten.

Gennem centret kan enkeltpersoner, institutioner, foreninger og andre grupper søge om finansiel støtte fra de midler, der er afsat på de årlige finanslove til kulturelt samarbejde med udviklingslandene. Der bevilges støtte til:

  • Præsentation og formidling af kunst og kultur fra udviklingslandene i Danmark
  • Udveksling og samarbejde med kultursektoren i udviklingslandene, men ikke til egentlige bistandsprojekter.

Projekter, der gives finansiel støtte, skal på den ene side fremme og formidle udviklingslandenes kultur. På den anden side skal de have en forbindelse til Danmark, dvs. vedrøre aktiviteter, der finder sted i Danmark, involvere en dansk samarbejdspartner eller have et væsentligt dansk perspektiv.

Læs mere om CKUs kunstpulje

 

EU

Creative Europe Desk - Danmark

Creative Europe Desk Danmark er oprettet af Kulturministeriet med det formål at:

  • informere om EU's Kulturprogram og andre EU-initiativer 
  • vejlede ansøgere til Kulturprogrammet 
  • formidle kontakter mellem danske og udenlandske kulturaktører 
  • informere om internationale kulturstøtteordninger  

Læs mere om Creative Europe Desk Danmark på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeide