Den åbne skole

Et vigtigt element i folkeskolereformen er "den åbne skole", der betyder, at skolen fremover skal orientere sig mere mod det omgivende kultur-, idræts- og foreningsliv.

Blandt de mange initiativer i Kulturministeriets strategier for børns og unges møde med kunst og kultur er et samarbejde mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om netop at understøtte, at skolerne i højere grad åbner sig over for det omgivende samfund og inddrager lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. 

Fire konferencer

De to ministerier har inviteret til en række konferencer i 2015 for repræsentanter fra kulturliv, foreningsliv, skoleverden samt kommunalt ansatte.

Konferencerne skal give kultur- og foreningslivet inspiration og praktisk viden med henblik på at byde ind med ideer og samarbejdsprojekter til Åben Skole.  

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du se videoer og oplæg fra de første to konferencer