Danmarkskanon– befolkningens bud på det vi er rundet af

Hvilke samfundsværdier, traditioner eller bevægelser, der har formet os i Danmark, vil du tage med ind i fremtidens samfund?

I Danmark er vi formet af forskellige lokale, nationale og globale begivenheder, traditioner, bevægelser, strømninger, idéer m.v.

Kulturminister Bertel Haarder har taget initiativ til at samle en "Danmarkskanon" med eksempler på dét, vi er formet af. 

Giv os dit forslag til, hvad der skal med i Danmarkskanonen, på www.danmarkskanon.dk 

Et samarbejde med befolkningen

Formålet med Danmarkskanonen er at starte en dialog om den danske kultur, ikke nødvendigvis den fysiske kultur, men immateriel kultur som gennem vaner, traditioner og tankesæt er med til at forme os som danskere og som befolkning.

Danmarkskanonen er et samarbejde med befolkningen, derfor skal alle have mulighed for at debattere med og byde ind med forslag. Projektet om den danske kultur vil trække tråde bagud til den ofte udenlandske oprindelse og sætte perspektiv for fremtidens globaliserede og flerkulturelle samfund.

Resultatet af projektet skal gøre det tydeligt, hvad der skaber vores nationale identitet og sammenhængskraft, give befolkningen er bedre selvforståelse, dannelse og sammenhold, samt gøre os til et folk med en øget kulturel bevidsthed med fælles kulturelle erfaringer.

Indsamlingen af forslag til Danmarkskanonen skydes igang d. 6. juni 2016 og projektet er planlagt til at fortsætte året ud, med præsentation af den endelige kanon i december. 

Kulturminister Bertel Haarder siger bl.a. om Danmarkskanonens inddragende proces:   

Jeg vil indbyde offentligheden, dvs. alle, til at være med til at udpege de kulturelle og historiske elementer, som har haft størst betydning. 

Altså, hvad er det, vi er rundet af? Jeg ender formentlig med at kalde den en Danmarkskanon. 

Og denne Danmarkskanon er et dannelsesprojekt, som har til formål at bevidstgøre os alle om den kultur og de værdier, som i særlig grad har formet os alle og vores land.” 

(Kilde: ’’Vi skal have nultolerance over for intolerance”. Palle Weis interview af Bertel Haarder, bragt i Jyllands-Posten d. 25. december 2015, 1. sektion, s. 20)

Hvorfor skal vi have en Danmarkskanon?

I et opslag på Facebook skrev kulturminister Bertel Haarder d. 27. december 2015 om sit kanoninitiativ:   

En Danmarkskanon er et dannelsesprojekt om den historie og kultur, der har formet vores samfund. Den skal skabe debat og bevidsthed om vore værdier, ikke fordi vi er bedre end andre, men fordi vi skal kende os selv og vore forudsætninger. Det aktualiseres af flygtningestrømmen og globaliseringen. Som forfatteren Jens Christian Grøndahl skrev i går i Politiken, bør de, der vil være danskere eller europæere ’have meget klarere besked om, hvad det indebærer, og hvad der er uforeneligt med livet her.’

Altså: Vi skal være mere tydelige, når det gælder vore værdier og det, ’der er uforeneligt med livet her’. Vi skal ikke trække os tilbage, blot fordi der kommer nogle med en anden ballast. Det gælder også den kristne kultur. De fleste muslimer lader gladeligt deres børn gå til kristendomsundervisning, julegudstjeneste og salmesang. De har intet imod, at Danmark er et kristent land. Det er ateisterne, de ikke forstår!

Eksempler på, hvad der kan indgå i en Danmarkskanon er: ’Tillidskulturen’, som gør os til verdens mindst korrupte samfund, ’frihed og folkestyre’, som jeg fik indskrevet i både friskole- og folkeskoleloven, ’højskolekulturen’, ’andelsbevægelsen’, ’arbejderbevægelsen’, ’kvindebevægelsen’ o.m.m.” 

(Kilde: facebook.com/BertelHaarder/ d. 27. december 2015 kl. 20:20, København)

Besøg Bertel Haarders profil på Facebook

Foto: Nana Reimers