Public service-udvalget

Kulturminsteren har nedsat et sagkyndigt udvalg, der skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år. Udvalgets arbejde strækker sig over to år og skal være afsluttet den 1. januar 2017.

Udvalgets opgaver

På baggrund af den mediepolitiske aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014 er der blevet nedsat et Public service-udvalg, som skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år.

Udvalget skal i den forbindelse opstille scenarier for, hvad dansk public service kan/bør være i fremtidens samfund og individualiserede og fragmenterede medieverden. Udvalget skal afgive delrapporter, men ikke komme med indstillinger.

Derudover skal udvalget afholde halvårlige temamøder med relevante interessenter, ordførere for partierne bag medieaftalen mv. med henblik på afrapportering og dialog inden for de forskellige emneområder.

Høring
Public service-udvalget har i foråret 2015 gennemført en høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet.

Læs mere om høringen 

Udvalgets sammensætning

I udvalget deltager en ekstern formand og ni menige medlemmer.
Medlemmerne af udvalget:  

  • Connie Hedegaard (formand) – Cand.mag. i litteraturvidenskab og historie. Formand  for den internationale miljøfond Kann Foundation og tidligere EU klimakommissær, miljøminister og klima- og energiminister samt tidligere ansat på Berlingske og DR.
  • Henrik Søndergaard - Ph.d. og lektor i medievidenskab v/Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.
  • Christian Nissen - Cand.phil. i samfundsfag og cand.scient.pol, uafhængig rådgiver, forfatter, foredragsholder m.m., adjungeret professor CBS, tidligere generaldirektør for DR.
  • Mette Davidsen-Nielsen - Journalist, administrerende direktør for Dagbladet Information.
  • Carsten Andreasen - Cand.scient.soc., Nordic Research Manager hos Google.
  • Christiane Vejlø - Cand.mag. i medievidenskab, direktør for medie- og konsulentvirksomheden Elektronista.
  • Rune Bech - Journalist og iværksætter. Driver virksomheden BechMedia og er medstifter af Netdoktor.dk
  • Lasse Jensen - Journalist, stifter og indehaver af Jensen & Kompagni ApS.
  • Ole Mølgaard - Selvstændig medierådgiver og bestyrelsesmedlem, Sveriges Radio.
  • Keld Reinicke - Cand.phil. i film, tv og kommunikation. Selvstændig rådgiver inden for udvikling af tv-programmer og digitalt indhold.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kulturministeriet/Slots- & Kulturstyrelsen.

Temamøder

Public service-udvalget vil i løbet af 2015 og 2016 afholde fire temamøder med relevante interessenter, ordførere for partierne bag medieaftalen for 2015 til 2018 m. fl. med henblik på afrapportering og dialog inden for de forskellige emneområder, som behandles af udvalget.

4. temamøde

Public service-udvalget forventer at offentliggøre sin rapport onsdag den 7. november 2016. Udvalgets 4. temamøde om afrapportering af udvalgets arbejde vil blive afholdt onsdag den 16. november 2016 kl. 13-16. Nærmere oplysninger om sted og program for temamødet vil blive offentliggjort forud for temamødet.

Læs mere om det 3. temamøde "Public Service Goes Digital"

Læs mere om det 2. temamøde: ”Børn og teenageres medieforbrug – hvad med public service?”  

Læs mere om det 1. temamøde: "Rationalet for public service i det 21. århundrede"