Tænketank om musikskolerne

Musikskoletænketanken, der er nedsat af kulturminister Bertel Haarder, skal danne et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år.

Tænketanken skal formulere anbefalinger om, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Det er bl.a. udfordringer som dalende elevtal og kønsstereo-typer i børn og unges instrumentvalg.

Tænketankens arbejdet forventes afsluttet juni 2017, og målet er bl.a. at gøre strukturen for musik-skoleområdet i stand til at håndtere de forandringer og nybrud, der sker, og skabe nye udviklingsmuligheder for musikskolerne.

Medlemmer af tænketanken

 • Søren Bojer Nielsen, formand
 • Henrik Sveidahl, rektor Rytmisk Musikkonservatorium
 • Martin Gade, Syddansk Musikkonservatorium
 • Inge Marsta, professor, tidligere underviser på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Asbjørn Keiding, medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
 • Lena Schnack-Mertz, formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere
 • Klaus Lynbech, repræsentant fra Dansk Musikskolesammenslutning, DAMUSA
 • Sofie Plenge, udpeget af KL
 • Steen Lindgaard, udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen, BKF
 • Morten Outsen Larsen, Ministeriet for Børn, Ligestilling og Undervisning
 • Jesper Juellund Jensen, udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dialogmøder i hele landet

Tænketanken vil gerne i dialog med relevante aktører på musikskoleområdet – musikskolelærere, ledere, samarbejdspartnere, kommunalpolitikere, forældre, kommunalt ansatte etc. og give så mange som muligt mulighed for at komme med input til tænketankens videre arbejde.

Tilmelding

 • Tirsdag d. 29. november kl. 10.00-12.00: Aalborg Kulturskole, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Niveau 7, 9000 Aalborg. Tilmelding
 • Tirsdag d. 29. november kl. 14.30-16.30: Den Kreative Skole i Silkeborg, Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg. Tilmelding
 • Tirsdag d. 29. november kl. 19.00-21.00: Kolding Musikskole, Riis Toft 12A, 6000 Kolding. Tilmelding
 • Onsdag d. 30. november kl. 10.00-12.00: Odense Musikskole, Østre Kulturcenter, Danmarksgade 10, 5000 Odense C. Tilmelding
 • Onsdag d. 30. november kl. 14.00-16.00: Næstved Musikskole, Skellet 29, 4700 Næstved. Tilmelding
 • Onsdag d. 30. november kl. 19.00-21.00: Københavns Musikskole, Staldgade 29, 1699 København V. Tilmelding

Ved dialogmøderne vil Tænketanken om Musikskoler orientere om arbejdet indtil nu, og derefter vil der være åbent for debat, input og dialog

Tilmeldingsfristen er onsdag d. 23. november.