Tænketank om musikskolerne

Kulturminister Mette Bock har valgt at videreføre Musikskoletænketanken, som skal danne et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år. Tænketanken blev nedsat af tidligere kulturminister Bertel Haarder i foråret 2016.

Tænketanken skal formulere anbefalinger om, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Det er bl.a. udfordringer som dalende elevtal og kønsstereotyper i børn og unges instrumentvalg.


Tænketankens arbejde forventes afsluttet juni 2017, og målet er bl.a. at gøre strukturen for musik-skoleområdet i stand til at håndtere de forandringer og nybrud, der sker, og skabe nye udviklingsmuligheder for musikskolerne.

Medlemmer af tænketanken

 • Søren Bojer Nielsen, formand
 • Henrik Sveidahl, rektor Rytmisk Musikkonservatorium
 • Martin Gade, Syddansk Musikkonservatorium
 • Inge Marstal, professor, tidligere underviser på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Asbjørn Keiding, medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
 • Lena Schnack-Mertz, formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere
 • Klaus Lynbech, repræsentant fra Dansk Musikskolesammenslutning, DAMUSA
 • Sofie Plenge, udpeget af KL
 • Steen Lindgaard, udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen, BKF
 • Jesper Juellund Jensen, udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Repræsentant fra Undervisningsministeriet.

Dialogmøder i hele landet 

Tænketanken har afholdt en række dialogmøder i hele landet med formålet om at komme i dialog med relevante aktører på musikskoleområdet – musikskolelærere, ledere, samarbejdspartnere, kommunalpolitikere, forældre, kommunalt ansatte etc. Målet med disse dialogmøder har været at give så mange som muligt mulighed for at komme med input til tænketankens videre arbejde og være med i en åben debat og dialog om de udfordringer, der er inden for musikskoleområdet.