Følgegruppen for Danmark Læser

Den bredt sammensatte følgegruppes rolle er at kvalificere indholdet i Danmark Læser og udvikle nye ideer til initiativet. Gruppens formål er også at sprede erfaringerne fra de 12 modelkommuner til relevante aktører og fora.

 • Gitte Larsen, skoleleder for AOF Amager
 • Jan Steffensen, generalsekretær for Dansk Firmaidrætsforbund
 • Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningen
 • Jo Hermann, formand for Dansk Forfatterforening
 • Klara Korsgaard, leder af Det Nationale Videnscenter for Læsning
 • Mette Steenberg, Læseforeningen
 • Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening
 • Olaf Winsløw, direktør for Boghandlerforeningen
 • Pia Nielsen, direktør for Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB)
 • Ulla Selfort, Forlæggerforeningen
 • Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen
 • Lars Møller, ophavsmand til Ordet Fanger-kampagnen.