Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd

I 2015 har Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd.

Kulturen er det, der binder os sammen i Norden og gør os til en region, hvor vi på tværs af landene kender hinanden og forstår hinanden og frem for alt har en hel del tilfælles. Derfor spiller kultursamarbejdet en grundlæggende rolle for arbejdet i Nordisk Ministerråd.

Befolkningen i Norden er præget af en række gennemgående kerneværdier som åbenhed, demokrati, ligeværd, enkelhed, hensyn til natur og miljø, og en interesse for at udveksle med resten af verden.

Det danske formandskab ønsker at videreføre det nordiske kultursamarbejde med afsæt i de nordiske værdier, og i de temaer der er udpeget i de nordiske kulturministres strategi for 2013-2020.

I 2015 vil formandskabet have særligt fokus på følgende fire temaer:

Det kreative Norden
Det unge Norden
Det bæredygtige Norden
Det digitale Norden

Temaerne har på hver sin måde stor aktualitet netop nu – såvel i Danmark som i resten Norden og resten af verden.

På kulturområdet vil det danske formandskab se på følgende:

  • Hvordan udnytter vi den opmærksomhed, som Det kreative Norden nyder i øjeblikket, hvor alt kunst og kultur med overskriften ’Nordic’ er synonym med kvalitet og nytænkning?
  • Hvordan sikrer vi, at børn og unge i Norden møder kunsten og kulturen så tidligt så muligt i deres opvækst – også dem der vokser op uden klaver og museumsabonnement i hjemmet?
  • Hvordan arbejder vi med kunsten og kulturen som drivkraft for en bæredygtig udvikling af samfundet?
  • Og endelig er der den digitale udfordring: Hvordan kommer vi på forkant med udviklingen i mediebilledet og i den forbindelse udvikler vores nordiske, og på verdensplan unikke, begreber om public service?

Disse spørgsmål skal ikke bare drøftes blandt de nordiske politikere. De skal drøftes med kulturinstitutioner, kunstnere og borgere – børn og unge som ældre. Det danske formandskab vil forsøge at svare på spørgsmålene med en lang række initiativer og arrangementer med inddragelsen af de nordiske kulturinstitutioner og borgere.