Det bæredygtige Norden

Kulturens bidrag til bæredygtighed og aktuelle samfundsudfordringer.

Kultur er en vigtig grundpille for bæredygtig udvikling, først og fremmest fordi kulturelle aktiviteter bringer folk sammen, opfordrer til refleksion og er med til at skabe dialog om menneskers forholdet til natur og miljø, og om den vej som udviklingen af vore samfund bør gå.

Formandskabet ønsker at sætte fokus på kultur som en grundlæggende del af bæredygtighedsbegrebet og kulturen som drivkraft for bæredygtig udvikling i bred forstand. Det vil være et væsentligt bidrag til at konkretisere kulturministrenes strategiske samarbejde om et bæredygtigt Norden.

Formandskabet forventer at afholde en konference i november 2015.