Det kreative Norden

Udvikling af konceptet "Nordic Cool" og profilering af Norden.

Norden nyder positiv international opmærksomhed, når det gælder en lang række områder og emner – lige fra den nordiske samfundsmodel til ny nordisk mad og til nordic noir-litteratur og -film. Samtidig kan vi i Norden også drage stor fordel af at udveksle med lande uden for den nordiske region og på den måde sammen fremme gensidig inspiration med resten af verden.

Den fælles nordiske kultursatsning Nordic Cool i Washington i 2013 var en succes. Erfaringerne fra Nordic Cool-initiativet i Washington lader sig ikke direkte overføre til andre steder, men det er formandskabets hensigt, at de nordiske lande i fællesskab udvikler et holdbart koncept for fremtidige nordiske kulturkulturudvekslingsinitiativer. 

Erfaringsopsamlingen bliver et prioriteret projekt under det samlede danske formandskab og følger op på Nordisk Ministerråds nye strategi for profilering af Norden og målsætningen om at fremme en fælles platform for fortællinger om Norden gennem fællesnordiske aktiviteter.

Fælles fortællinger om Norden

Projektet løber i 2015-17 og falder i to dele. For det første en konceptudviklingsdel, der lægger op til at samle erfaringerne fra Nordic Cool-projektet fra 2013, således at der dels bliver udviklet en solid organisering, så beslutningsstrukturer og samarbejdsrelationer ikke skal genopfindes, hver gang der opstår mulighed for en fælles kultursatsning, dels bliver samlet gode praktiske råd samt rettesnore for, hvornår det giver mening at præsentere en samlet fortælling om Norden frem for at optræde som individuelle lande.   

For det andet en konkret del, der lægger op til i 2017 at gennemføre det udviklede Nordic Cool-koncept i praksis ved at iværksætte et fælles kulturfremstød a la "Nordic Cool".