Det unge Norden

De nordiske lande er enige om, at børn og unge skal have en central plads i det fællesnordiske kultursamarbejde.

Det nordiske kultursamarbejde har derfor som strategisk målsætning at prioritere børne- og ungekultur med henblik på at styrke børns og unges deltagelse i kulturlivet såvel som samfundslivet generelt.

Til grund for samarbejdet i Norden om de yngste borgeres deltagelse i kultur ligger en respekt for børn og unge som selvstændige individer med rettigheder og krav om indflydelse på deres eget liv.

Det danske formandskab vil på kulturområdet prioritere både unges deltagelse i kunst og kultur og nordisk vidensopsamling og erfaringsudveksling.

Formandskabet vil dels have fokus på unges skabelse og samskabelse inden for kunst og kultur, dels på at bidrage til den vigtige gensidige inspiration i Norden på børnekulturområdet.

Læs mere om fokusområdet ”Børn og unges kulturdeltagelse”

Læs mere om fokusområdet ”Videndeling og erfaringsopbygning”