Børns og unges kulturdeltagelse

Børn og unge er de mest kreative og nyskabende medlemmer af vore samfund, og de er blandt de første til at opfange nye strømninger. Samtidig skal de lære deres kunstneriske og kulturelle arv at kende. Vi skal derfor løbende have fokus på børns og unges deltagelse i kulturlivet – hvad enten de forbruger eller selv skaber kunst og kultur. Blandt initiativerne er: 

Maker-event

Unge fra Norden inviteres til at deltage i et kunstnerisk ”maker-event”. Copenhagen FabLab under Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning står for eventet, som skal danne rammen om digital samskabelse af kunst, kultur og design med brug af ny teknologi som f.eks. en 3D-printer og laserskærere. ”Maker-eventet” skal også være med til at synliggøre den kunstneriske del af ”maker-kulturen” for andre unge – ved bl.a. at vise de unges værker og events i byrum i København.

Ordskælv

Det danske formandskab igangsætter i foråret 2015 et tværfagligt skriveprojekt med titlen ”Ordskælv”. projektet retter sig mod en gruppe udsatte unge fra Norden, som hver især får opbakning til at skrive en novelle, der handler om deres liv. De unge vil under forløbet få rådgivning og coaching fra frivillige og professionelle forfattere. Projektet munder ud i en novellesamling, der er de unge forfatteres æstetiske vidnesbyrd og budskaber om deres livssituation. Novellesamlingen bliver gjort tilgængelig for andre nordiske unge, som får mulighed for at læse om udfordringer, som deres jævnaldrende står over for. Derudover vil novellerne kunne læses af nordiske organisationer og myndigheder, kommuner og skoler, der ønsker at sætte fokus på udsatte unge.