Videndeling og erfaringsopbygning

Det danske formandskab vil gerne prioritere, at der bliver plads og rum til nordisk videndeling og erfaringsopbygning omkring børn og unge. Formandskabet støtter derfor tre initiativer, der skal samle professionelle fra hele norden:

Børns og unges møde med arkitektur

Et væsentligt aspekt er børns og unges møde med arkitektur og deres deltagelse i udformningen af de fysiske rammer for deres liv.

Arkitekturen er en så naturlig del af børns og unges hverdag, at de ofte ikke tænker over den fremtoning og indvirkning, en bygning eller et byrum har. Arkitekturen er et spejl på, hvordan vi lever, og de værdier og forestillinger, vi har om det gode liv, og hvordan vi ønsker, at samfundet skal udformes. Derfor er arkitekturen interessant i forhold til børn og unge, idet de fysiske rammer kan bidrage til børns og unges kulturelle, historiske og demokratiske dannelse.

Netværksmøde om strategier på børnekulturområdet

De senere år er Børnekulturområdet er vokset og behovet for at erfaringsudveksle og inspirere hinanden på nordisk plan er steget. Det danske formandskabet vil gennemføre et udvidet netværksmøde med temaet ”nordiske strategier på børnekulturområdet”. Mødet finder sted i tilknytning til det årlige møde for det nordiske netværk om kunst, kultur og skole, der samler repræsentanter for kulturministerier og undervisningsministerier i Norden.