Arbejdsgruppe 1: Børn og unges møde med kunst og kultur

Resumé v/arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen anbefaler, at kulturministeren arbejder videre med: 

”B-kiD” – Børnekultur i Danmark” – En treleddet børnekulturel struktur med et nationalt kompetencecenter (BKK); regionale koordinatorer (BKR) og kommunale læringstjenester (BKL). 

Etableringen af et nationalt Videnscenter for Ungekultur (VUK); at der oprettes ungeambassader; at det sættes fokus på synliggørelse af unges muligheder for at møde med den professionelle kunst, og der skabes synlighed om ungekulturen gennem et Ungekulturår (UKÅ). 

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at kulturministeren arbejder videre med:

     

  • ”B-kiD” – Børnekultur i Danmark” – En treleddet børnekulturel struktur med et nationalt kompetencecenter (BKK); regionale koordinatorer (BKR) og kommunale læringstjenester (BKL).
  • Etableringen af et nationalt Videnscenter for Ungekultur (VUK); at der oprettes ungeambassader; at det sættes fokus på synliggørelse af unges muligheder for at møde med den professionelle kunst, og der skabes synlighed om ungekulturen gennem et Ungekulturår (UKÅ). 
  •