Arbejdsgruppe 3: Folkeoplysning og foreningers rolle

Resumé v/arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende aktører, med kommuner og kulturinstitutioner. Dette potentiale forløses kun med respekt for frivillighedens dynamik. Denne dynamik er lystbåret og kræver at den frivillige brænder for visionen.

Arbejdsgruppen anbefaler Kulturminister Marianne Jelved og Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen, at udvise modet til at lave bevidste undtagelser for den eksisterende mål- og rammestyring og give et antal forsøgskommuner mulighed for, f.eks. gennem kulturaftalerne, at fjerne forhindringer for at skabe frugtbare samarbejder og indgå givende aftaler, på tværs af sektorer. I tillid til at alle ønsker at bidrage til det fælles bedste. 

Læs arbejdsgruppens anbefalinger (pdf)