Arbejdsgruppe 5: Synliggørelse af kunst og kultur

Resumé v/arbejdsgruppen

Der er brug for et fælles pejlemærke for, hvordan de mange kunst- og kulturbegivenheder i Danmark bliver mere synlige og tiltrækker flere besøgende fra ind- og udland.

Ministerens arbejdsgruppe for øget synlighed anbefaler, at der udformes en national strategi for synliggørelse af kunst og kultur. Sideløbende hermed anbefaler gruppen, at der hurtigst muligt dannes grundlag for at etablere én samlet digital løsning til formidling af kunst og kulturbegivenheder, og at der etableres kulturnetværk i form af regionale ”kulturmafiaer”.

Læs arbejdsgruppens anbefalinger (pdf)