Arbejdsgruppe 2: Talentudvikling blandt børn og unge

Resumé v/arbejdsgruppen

Med folkeskolereformen er der skabt helt nye muligheder for at inddrage kunst og kreativitet i skoledagen. Det anbefales, at alle kommuner tilrettelægger kunstneriske og kreative undervisningsforløb, tilbyder talentklasser for særligt talentfulde elever og inddrager praktiserende kunstnere, undervisere fra kulturskolerne og højere læreranstalter i undervisningen i folkeskolen.

Skolerne bør forpligtes til at inddrage kunstnere og kulturinstitutioner i undervisningen i alle fag og offentligt støttede kulturinstitutioner bør forpligtes til at bidrage med viden, timer, talentpleje og uddannelse.

I forlængelse heraf anbefales det, at de faglige udvalg under Statens kunstråd får udvidet deres opgaver til også at omfatte pædagogiske og inddragende aktiviteter med børn og unge. Fokus bør generelt flyttes fra at præsentere kunst for børn og unge til at udvikle kunstneriske oplevelser sammen med børn og unge.

Desuden anbefales det, at det bliver obligatorisk for kommunerne at oprette kulturskoler, samt at der her oprettes treårige kvalificerende uddannelser (GK-uddannelser) indenfor de æstetiske fag, såsom musik, billedkunst, teater, dans og litteratur, samt også gerne indenfor film, medier, arkitektur og design.

Arbejdsgruppens samlede anbefalinger er sammenfattet under følgende overskrifter:

   

 1. Folkeskolerne skal forpligtes til at inddrage kunstnere og kulturinstitutioner i undervisningen 
 2. Kulturinstitutionerne skal forpligtes til at bidrage til at realisere folkeskolereformen 
 3. Der skal laves talentspotning samt særlige eliteundervisning i regi af folkeskolen
 4. Kulturskoler skal gøres obligatoriske og der skal formaliseres GrundKursus-forløbenden for de lokale æstetiske fagmiljøer
 5. Kommunerne skal understøtte talentudvikling 
 6. Statens Kunstråd skal udvide fokus fra ”for børn og unge” til også at omfatte ”med børn og unge”
 7. Den skæve vej skal også understøttes
 8. Det videre forløb planlægges
 9.