Arbejdsgruppe 4: Tværgående samarbejde

Resumé v/arbejdsgruppen

Tværgående samarbejde bidrager til sammenhængskraften lokalt og skaber synergi mellem forskellige aktører. Større sammenhængskraft skaber både grobund for bedre udnyttelse af lokalsamfundets ressourcer og større livskvalitet for den enkelte. Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund:

     

  • Etablering af en national tværgående task force, som skal vejlede lokale kræfter i at drive et succesfuldt, tværgående samarbejde
  • Etablering af en digital platform for tværgående samarbejde
  • Et formaliseret tilbud om match-making mellem erhvervslivet og kulturaktører
  • Indstiftelse af en ’samarbejdspris’ til utraditionelle kulturelle samarbejder
  • Justering af puljekriterier
  •