Det Kulturpolitiske Topmøde 2013

Der var god stemning og engagerede kulturaktører da KulturDanmark blev afsluttet i Vejle d. 12. marts

Det Kulturpolitiske Topmøde i Vejle afrundede KulturDanmarks inspirationsture rundt i landet. Deltagerne var kulturaktører, samt politikere og embedsmænd fra kommuner og regioner, der i samarbejde med ministeren definerede udviklingsområder for kulturen. Der var oplægsholdere fra alle landets kroge for at fortælle hvad de har gjort for at få kulturen ud i deres lokalområde, og der var workshop hvor deltagerne brainstormede over de vigtigste indsatsområder for fremtiden.

 

Ungerådgiver Luca Rasmussen var taget med for at præsentere de observationer Ungerådgiverne havde gjort sig på de fem ture rundt i Danmark. Ved hvert inspirationsmøde ministeren afholdt, fulgte KulturCampingvognen med og besøgte landets skoler og gymnasier, for at få de unges bud på hvad kultur er, og hvilke slags kulturtilbud der mangler i deres område. Dette mundede ud i en kortfilm, som Ungerådgiver Rebekka Abildtrup Hansen lavede til lejligheden.

 

Hvis du øsnker at vide mere om hvad der kom ud af konferencen, så læs mere i pressemeddelselsen her