Ideer fra Aalborg

Læs om hvad mødet med ministeren i kulturhuset Nordkraft i Aalborg bragte af ideer med sig.

Anders Bloksgaard, museumsdirektør for Limfjordsmuseet:
Kultur/museer er erhverv. Et etableret samarbejde med det lokale erhvervsliv, turismeerhvervet og handelsstandsforeningen kan sikre en koordineret indsats. Vækstsekretariat på museet skaber synergi, synlighed, støtter ildsjæle og styrker omsætningen.


Anders Skotlander, filmproducer og medejer af Oscar Film:

7 ud af 10 gode ideer blandt unge filmtalenter strander pga. manglende markedsføring. Sæt nationalt fokus på, hvordan man markedsfører såvel store som små projekter. Hjælp til dem, der ikke har råd/kan selv.


Anne Dorte Krog, formand for Kulturregion Nordjylland:

Kulturregionen samler kulturinstitutionsledere til fælles inspiration og sparring og støtter forskellige platforme, bl.a. for talentudvikling, men ønsker at gøre mere: Samarbejde på tværs af kommuner, bl.a. for at fastholde talenterne. Ønsker at yde driftsstøtte, ikke muligt pt.


Bente Kristoffersen, bibliotekschef ved Brønderslev Bibliotek:

Tager udgangspunkt i borgernes behov i landdistrikter, er åbent, tilgængeligt og synligt.  Mobilitet er en mangelvare, fysisk som digitalt. Giver børn unikke oplevelser med sprogprojektet Småbarnsguld – et styrket sprog giver mulighed for kulturel mobilitet.


Bjørn Salling, skoleleder Fokus Folkeoplysning:
Er gode til synliggørelse og markedsføring, bl.a. via Kulturklubben, der kun bruger lokale aktører. Ide: Bedre rammer for samarbejde mellem folkeoplysning og kultur, herunder sikre folkeoplysning i mindre byer, og kommunerne bør støtte iværksætteri i dette regi.

Christian Villum, iværksætter Platform4:
Har internettet som medie og værktøj for kulturen; ny kreativitet og ukonventionelle netværk. Staten anerkender ikke denne form for kreativitet 100 %. Behov for støtte til udvikling på mediets egne vilkår; uheldigt med dansk censur af internettet dikteret af utidssvarende underholdningsbranche.

Ernst Trillinggaard, direktør for Aalborg Kongres & Kulturcenter:
Tag vare på det bestående; sæt fokus på synliggørelse og markedsføring, både nationalt som internationalt. Samarbejd om markedsføring af bl.a. det bestående, i stedet for at konkurrere; Visit Denmark er ikke kun København. Det kræver ekstra finansiering.

Evanthore Vestergaard, projektmager:
Finkultur og elite en forudsætning for bredde, og det kan betale sig. Derfor: Skab infrastruktur, så alle kan møde begge dele. Det offentlige/store fonde bør også støtte drift og ikke blot projektudvikling og konsumkultur.  Sats på forankring af de gode ideer.


Henrik Godsk, kunstner og udstillingsleder ved Utzon Center:

Lægger vægt på det stedspecifikt autentiske, professionalisme og kvalitet, som f.eks. findes i Nordjylland. Det vækker interesse både nationalt og internationalt, hvis det er synligt; vækstpotentialet ligger i at kende sig selv og egne styrker, præsenteret med nordjysk handlekraft.


Inger Aarup-Kristensen, kulturkonsulent ved Brønderslev Forfatterskole:

Der tiltrækker elever fra hele landet, som er gode ambassadører for landsdelen. Ide: Alle kommuner i Nordjylland skal satse på talentudvikling inden for hver sin kunstart; skarp profil; nationalt samarbejde om fælles platforme.  Synlighed.


Jan Michael Madsen, direktør for Fonden Tordenskiold:

Vækst er en nødvendighed, engagement og synlighed en forudsætning. Udvikling fra projekt til drift, hvor finansiering er en udfordring, idet kommune og region peger gensidigt på hinanden; behov for samarbejde. Nationalt og internationalt netværk og bevågenhed.


Jens Larsen, centerleder ved Fri-Stedet:

Unge musikudøvere har brug for udvikling og for at vise andre, hvad de kan på den årlig Ungdomsringsfestival. Intet markedsføringsbudget; ingen kommercielle interesser. Behovet overstiger ressourcerne. Konceptet kan udvikles og spredes. Integration; inklusion; fællesskabsfølelse.

 

Keld Mathiesen, formand for Aalborg Børnefilmklub:
Med digital visning er det let: ”Vis europæisk”-dag, hvor alle landets biografer spiller den samme europæiske film på det samme tidspunkt/aldersdifferentieret; undervisningsmateriale for alle aldersgrupper på DFI’s hjemmeside; synliggørelse og udvidelse af filmoplevelsen.


Klaus Bystrup, Koordinator for Aalborg Karneval:

Byg på det etablerede, som kan inspirere. Vær gode til produktion, salg og markedsføring. Hjælp vækstlaget og små festivaler med synliggørelse, f.eks. med opsætning af hjemmeside. Hjælp fra staten, og løft også det etablerede til det næste niveau. Tilfør energi til foreningslivet.


Mads og Jacob Dahl, arrangører af Alive Festival:

Behov for kommunal/statslig hjælp til de unge, der skaber initiativer for andre unge, økonomisk, organisatorisk, indholdsmæssigt: Hvordan forløser man ideerne samt synliggør/markedsfører. Sats på ’de holdbare’ projekter i flere år – gennembrud for Alive-festivalen var år 4.


Marit Benthe Norheim, billedkunstner:

Der skaber sin kunst med udgangspunkt i det lokale, det nordjyske, som har stor dragningskraft. Finder måder at få tingene til at ske på. Udholdenhed; udvikling; samarbejde; kommunikation; finansiering af Life Boat-projektet. At rejse, vise og møde.


Mikkel Vinther formand for URT, Ungdomsrådet i Thy:

Ungerådene skal have mere indflydelse lokalt; unge skal lave kultur for unge; kammerater de bedste ambassadører; ungerådene er en fælles stemme og en samlende faktor. Regeringen skal sørge for rammerne. Budgetsikkerhed ud over ét år.


Minna Johannesson, leder af ungdomsscenen Transformator på Aalborg Teater:

Etablerer snart Borgerscenen, et dokumentarteater, som skal vise borgernes egne historier. Hverdagseksperter i en iscenesat og professionel virkelighed. Nysgerrighed på tiden; giv borgerne stemme; bliv en del af debatten; medejerskab og publikumsudvikling.


Steen Lindgaard:
Børn skal møde kunsten og kulturen, så de kan have æstetiske oplevelser, kan udvikle sig som mennesker og få et bedre (børne)-liv. De skal også selv prøve at arbejde kreativt, for det giver gode refleksioner. Ressourcerne findes regionalt, kunstnere, kulturskoler, kulturinstitutioner: Samarbejd.


Ulla Astman, regionrådsformand i Region Nordjylland:

Stort kultur-erhverv potentiale i Nordjylland, som er løftet ind i kulturaftalen. Strategi bygger på netværk, egne evner og bevidsthed om kvalitet. Bakker op om lokale ildsjæle. Satser på sammenhængskraft og fællesskabsfølelse.