Ideer fra Ebeltoft

Læs om hvad mødet med ministeren på den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft bragte af ideer med sig.

Lars Møller, formand for Kultur- og Udviklingsudvalget i Norddjurs: Har fokus på vækst og turisme samt på kobling af kultur- og erhvervspolitikken og det vækstpotentiale, der ligger her. Understøtter engagement gennem partnerskaber med foreninger, kulturinstitutioner, erhvervslivet m.fl. Lettilgængelige kulturpuljer et godt redskab.

Signe Lund Juhler, Frontløberne: en platform for kulturarrangører og kreative iværksættere. Arbejder bl.a. med unge frivillige om realisering af årlig gadeevent for 30.000 tilskuere med udgangspunkt i de frivilliges egne ideer: Talentudvikling, herunder indføring i kendskab til kulturen. Festivalen arbejder tematisk med mangfoldighed, bæredygtighed og demokrati, og arbejder på at inddrage en europæisk dimension i de kommende år.

Merethe Kruse, Væksthus Ark: Idea: Et studentervæksthus, der arbejder med entreprenørskab, innovation og de nye beskæftigelsesmuligheder, der ligger i tværfaglige krydsfelter og i en udvidet opfattelse af hvordan egne kompetencer kan omsættes til værdi på nye måder og i nye sammenhænge. Væksthuset tilbyder et fagligt miljø, coaching og faglig sparring, adgang til netværk, mentorer, workshops. Arkitektskolen Aarhus opfordrer kulturministeren til at støtte op om etableringen af et jysk center for kunstnerisk entreprenørskab, der kan fremme vækst og understøtte kunstnerisk iværksætteri og nytænkning på tværs af de kunstneriske uddannelser. Et sådant center eksisterer allerede på Holmen i København

Peter Winding, Kunsten ud i landsbyerne: Der er 40 landsbyer i Faurskov, som er i fare for at uddø. Projektet ønsker at engagere, synliggøre og skabe vækst, og borgerne har medbestemmelse ved valg af professionelle kunstnere og opstilling af værker i indtil nu fire landsbyer. Samarbejdet mellem kunstnere og borgere udfordrer alle involverede.

Henrik Herold, Randers Regnskov: er både erhverv og kultur, og arbejdsfeltet udvides nu til et initiativ i samarbejde med Randers Kommune, ”Bioplanet”, der involverer vækst, natur/by, bio business og internationalt samarbejde: Fra udstillinger over genetik til erhvervssamarbejde.

Lars Keld Hansen, Børne- og Kulturchefforeningen: Den landsdækkende børneteaterfestival 2010 blev markedsført massivt og kreativt gennem fotos af alle Randers’ børn mellem 0 og 18 år, der blev samlet på banner ophængt i byen. Desuden projektioner af fotos døgnet rundt, og målet om at alle i Randers skulle kende til festivalen blev nået.

Per Bech Jensen, DSI Swinging Europe: Er i gang med at bygge en bæredygtig mikro by på heden, hvor videnskabsfolk og kunstnere skal bo og samarbejde igennem to måneder for at skabe et fælles sprog og kreative løsninger. Projektet ArtEpi - Green Performing City Kulminerer i Kulturby 2017 i Aarhus - Region Midt, og er initieret af Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland. Krisetider skaber andre måder at tænke kunst på, samt er bæredygtig model for fremtidens samfund.

Johs Poulsen, Kulturregion Midt- og Vestjylland: Herning tænker kunst og kultur ind som vækstdrivere. Projekt ”Time World” er et gigantisk sted om tid med bl.a. kunstneriske, sociale og økonomiske aspekter. Erhvervsturisme, kunstturisme og oplevelser i et bycentrum i periferien. Kommunal samtænkning, også økonomisk.

Claus Reiche, Kulturprinsen: Afrikansk inspireret og hurtigt voksende skrotkunstprojekt med auto-, snedker- og tømrerlærlinge, musikskolen, gymnastikhøjskolen, forfatterskolen m.fl. Konceptet anvendes desuden af børnehaver og skoler som led i Viborg Festuge.

Michael Kull, FOF Randers: foreslår fælles formidling af tilbud for alle oplysningsforbund og kulturinstitutioner i de enkelte kommuner i regi af et partnerskabsorgan. Frem for konkurrence bør samarbejde, partnerskaber og netværk fremmes. Folkeoplysningens mange kursus og kulturtilbud giver ligeværd, netværk, fællesskab og vækst.

Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern Museum: har 3-400 kultur- og naturfrivillige knyttet til levendegørelse af museets formidling/14 udstillingssteder under museet. Foreslår en ordning for kulturarvsfrivillige jf. ordningen på idrættens område. Inspiration fra Nordisk Center for Kulturarv i Norge, der arbejder med livslang læring.

Trille Lucassen, Gjellerups internationale ungdomscirkus Tværs: er en del af det frivillige og vækstlaget, som har samarbejde med afrikanske partnere. De unge skal selv skabe deres forestillinger og får medejerskab og ansvar herigennem. Tværs er båret af ideen om ligheder frem for forskelle, og der er mange frivillige ressourcer tilknyttet.

Per Høgh Sørensen, Ringkøbing-Skjern Kommune og Bibliotek: har etableret en kulturpulje med tilskud på 5-10.000 kr. for at understøtte engagementet og potentialet samt samarbejde og synergi: Mikrodonationer giver mening, og en statspulje på samme niveau ville give de lokale kulturliv det sidste encitament.

Jørgen Christensen, Small Danish Hotels: arbejder bl.a. med events (’reasons to go’) Reasons to go hænger altid sammen med kunst og kultur, men initiativer kan være vanskelige at finde. Efterlyser strategiske partnerskaber og tydeligere markedsføring, f.eks. internet-tv og hjemmesider, der kan videreformidles af andre.

Mads Peter Laursen, Institut for (X): Som et laboratorium, en skole, en platform: Udstillinger, iværksættere, arrangementer & workshops. Understøtter den kreative undergrund af unge iværksættere og behovet for vildskab i kulturen for de 15-38 årige (hvordan oversætter man København & Berlin Kultur til Jylland). Den udøvende bestemmer. Foreslår tomme bygninger midlertidigt anvendt af unge kreative. Pejer mod Next Level midlertidighed.

Martin Ibsen, Netværket Kultur i Værk: Arbejder med digitale strategier og sociale medier og er Shareplay agent. Har indstiftet en CCR-pris (Corporate Cultural Responsability), der skal sikre synlighed og vækst. Matcher desuden kulturelle iværksættere med stærke rådgivere med gode resultater.

Mads Bille, Den Jyske Sangskole: Ønsker at konsolidere og udvikle den danske sang, bl.a. gennem opkvalificering af Folkeskolens sang- og musiklærere og etablering af otte selvejende sangkraftcentre i hele landet med fokus på både spidsen og bredden samt etablering af et Sangens Hus i Danmark i lighed med Idrættens Hus.

Jesper Mardahl, Promus: understøtter entreprenørskab og vækst i det musiske vækstlag, bl.a. gennem kursus- og mentorforløb og netværk mellem udøvende og vækstlaget. Der er fokus på formidling og afsætning af musikken, og der arbejdes med at finde en økonomisk og kunstnerisk bæredygtig organisation for løsning af opgaven.

Astrid Guldhammer, børnekulturkonsulent i Aarhus: arbejder med medbestemmelse og deltagelse, for børn og unge vil ikke kun være tilskuere. Ungebyrådet har bedt om et kulturkort for unge i byen a la sygesikringsbevis til begivenheder, og forvaltningen samarbejder med kultur- og folkeoplysningsorganisationer om indhold og synlighed.

Søren Taaning, billedkunstner om Naturrum Skovsnogen: En række natur- og oplevelsesrum langs et stiforløb, der spænder fra fysisk udfoldelse til eftertanke og fordybelse. Ønsket er at vise nye veje til at opleve natur- og kulturværdier i en skov. Stor lokal medbestemmelse og forankring, netværk og stolthed. Kommunerne skal tage chancer.

Najma Mohamoud, Samvirket Gellerup og Toveshøj: Arbejder for udvikling og dygtiggørelse af de allerede eksisterende mange talenter, som findes i Gellerup og Toveshøj. Sætter fokus på at synliggøre de talentfulde kulturelle kunstnere fra forskellige etniske grupper, som er bosat i Gellerup og Toveshøj. Det er i samarbejde med forskellige foreninger, der kan stå for kulturelle events så som folkedans, musikaftener mfl. Der er mange frivillige som bare med en lille instruering vil realisere disse kulturelle aftener.